O proizvodu

OFFICEpoint - rješenje za upravljanje zapisima i dokumentima, namijenjeno trgovačkim društvima, tijelima državne uprave kao i jedinicama lokalne i regionalne samouprave

OFFICEpoint omogućava standardizaciju poslovnih procesa vezanih uz životni vijek svih dokumenata koji su zaprimljeni ili su nastali u organizaciji. Na suvremen i intuitivan način osigurava učinkovito uredsko poslovanje bez potrebe za fizičkim kolanjem papira čime se povećava organiziranost i produktivnost u svakodnevnom poslovanju.

OfficePoint osigurava da svi sudionici uredskog poslovanja pravovremeno dobiju sve potrebne informacije, dokumente te alate potrebne za efikasno rješavanje poslovnih problema.
Na svakom dokumentu omogućen je

zajednički rad više djelatnika

s bilo koje lokacije. Svakom djelatniku dostupan je pregled onog predmeta i dokumenta za kojeg je zadužen, a voditeljima odjela pregled svih predmeta koji su u njihovoj nadležnosti.

Maksimalno skraćuje vrijeme potrebno za obradu i distribuciju

- osigurava da ni jedan dokument koji je zaprimljen u organizaciju ili je nastao u organizaciji ne bude izgubljen, neobrađen ili neiskoristiv u bilo kojem poslovnom procesu.

Automatski vodi sve zakonom propisane knjige o uredskom poslovanju

, a u bilo kojem trenutku moguće je izvršiti analizu te ispis izvještaja o generalnom poslovanju organizacije. Dostupni su izvještaji o stanju svih predmeta, rokovima za rješavanje, pregled zaduženja po djelatnicima kao i organizacijskim jedinicama.

OfficePoint sustav arhive

osigurava poštivanje zakonskih regulativa o čuvanju dokumenata te njihovom pravovremenom izlučivanju.

OfficePoint javni portal

namijenjen je tijelima javne uprave i omogućava transparentno poslovanje na kojem svaki subjekt može imati uvid u sve svoje otvorene predmete i njihovo stanje. U realnom vremenu građanima i poslovnim subjektima mogu biti dostupna rješenja po upravnim postupcima, uvid u zaprimljene žalbe, informacije o otpremi akata kao i potvrdi primitka akta od strane ostalih uključenih subjekata.
Koristeći suvremene Microsoft tehnologije i SharePoint platformu, osigurana je skalabilnost i pouzdanost te stalni tehnološki napredak funkcionalnosti sustava.
na vrh