Prednosti

Prednosti OFFICEpoint sustava

 • Elektronički podržano upravljanje cjelokupnom dokumentacijom od ulaza do izlaza (ulazne pošiljke, predmeti, pismena, izlazne pošiljke, otprema, arhiva)
 • Elektronička distribucija dokumentacije značajno ubrzava tijek obrade predmeta i smanjuje troškove uredskog materijala
 • U potpunosti prilagodljiv sustav potrebama korisnika definiranjem i praćenjem tijeka specifičnih poslovnih procesa
 • Maksimalno prilagodljiv potrebama korisnika (brojčane oznake, knjige, klasifikacija, dosjei, organizacijska struktura, vrste predmeta i pismena te njihovi meta podaci, predlošci dokumenata)
 • Centralno upravljanje dokumentima (DMS). Svi dokumenti akata koji nastaju u organizaciji pohranjeni su na centralno mjesto te su na njih primijenjena sigurnosna pravila ovisno o stanju predmeta odnosno akta
 • Automatsko stvaranje izlaznih akata iz predloška, u obliku Microsoft Word dokumenta sa popunjenim podacima o pismenu ovisno o vrsti pismena
 • Upravljanje pravima korisnika sustava pomoću naprednih sigurnosnih mehanizma
 • Mogućnosti povezivanja sa poslovnim sustavima (SAP, HR, ERP, BOARDPoint…)
 • Mogućnost povezivanja sa sustavima za upravljanje poslovnim procesima (K2, Microsoft Workflow, SharePoint Workflow)
na vrh

OFFICEpoint omogućuje

 • Jednostavno zaprimanje pristiglih dokumenata na centralnom mjestu unutar organizacije (pismena, predmeta, akata i sl.) putem jednostavnog korisničkog sučelja prijavljenog djelatnika
 • Jednostavno, brzo i prilagodljivo pretraživanje po svim upisanim podacima i sadržaju dokumenata (za dokumente u nekom od Microsfot Office formata ili nekih drugih formata nad kojima je proveden OCR)
 • Zajednički, paralelni rad više korisnika na izlaznom aktu uz mogućnost praćenja svih verzija dokumenta
 • Pristup i rad na dokumentima s dislociranih lokacija
 • Pravovremene informacije o svakoj izmjeni na dokumentu ili predmetu
 • Korisnik samostalno može definirati vrstama predmeta i pismena dodatne meta podatke koji se mogu povezivati sa šifranicima vanjskih sustava
 • Podržan je proces skeniranja i OCR obrade dokumenata te automatskog pridruživanja pismenu
 • Barkod označavanje predmeta, pismena, pošiljaka olakšava i ubrzava upravljanje dokumentacijom
na vrh