Najčešće postavljena pitanja

Kako je riješena sigurnost OfficePointa?

OfficePoint koristi sve napredne sigurnosne standarde Microsoft SharePoint 2013 platforme uz dodatak sigurnosnih standarda posebno razvijenih za OfficePoint.

na vrh

Kako je uređen pristup dokumentima u OfficePointu?

OfficePoint ima razrađene modele sigurnosnih pravila kojima se definira tko može samo pristupiti dokumentima/aktima/predmetima ili ih uređivati. Korisnik vidi samo one segmente OfficePointa na koje eksplicitno ima dodijeljena prava. Odgovorna osoba unutar organizacijske jedinice vidi sve segmente koji su povezani uz organizacijsku jedinicu (dokumente/akte/predmete). Organizacijsku strukturu je moguće urediti hijerarhijski.

na vrh

Da li je arhiviranje dokumenata napravljeno prema zakonskoj regulativi?

Da.
Arhiviranje dokumenata napravljeno je prema zakonskoj regulativi Europske Unije i zemalja regije.

na vrh

Kako je definiran rok čuvanja dokumenata?

Rokove čuvanja moguće je unaprijed definirati na razini određenog dosjea, vrste predmeta ili vrste akta. Rok čuvanja se zapisuje na razini pojedinog predmeta/pismena. Početak roka čuvanja je moguće urediti (datum rješavanja predmeta ili datum arhiviranja predmeta). Datum isteka roka čuvanja se računa automatski.

na vrh

Koliko traje obuka o korištenju OfficePointa?

Trajanje obuke o korištenju OfficePointa varira u odnosu na složenost implementacije. Prosječna edukacija traje 2 dana.

na vrh

Postoji li posebna obuka za administratore i korisnike OfficePointa?

Da.
Obično se rade edukacije po ulogama u organizaciji (administratori, djelatnici pisarnice, odgovorne osobe, referenti…).

na vrh

Postoje li korisničke upute za OfficePoint?

Da.
Pisane korisničke upute daju se svim korisnicima OfficePointa.

na vrh

Koliko traje implementacija OfficePointa?

S obzirom da je svaka implementacija specifična (tehničke mogućnosti, potrebe korisnika…), vrijeme implementacije varira ovisno o složenosti rješenja. Uvođenje OfficePointa u organizaciju dijeli se na tri dijela:
• instalaciju SharePointa i OfficePointa,
• njihovu konfiguraciju
• te implementaciju rješenja.
Instalacija i konfiguracija u prosjeku traju tri (3) sata, a implementacija pet (5) radnih dana. Javite nam se i naši stručnjaci će napraviti točniju procjenu prilagođenu Vašoj organizaciji.

na vrh

Može li se e-mail priložiti kao dokument? Na koji način?

E-mail je potrebno spremiti lokalno (npr. na računalo) pa se može poput bilo kojeg dokumenta priložiti i drugim dokumentima.

na vrh

Je li moguće kreiranje izvještaja prema statusima dokumenta?

Moguće je kreirati izvještaj prema statusima dokumenata.
Npr. ukupan broj pismena po statusima ili lista svih dokumenata u odabranim statusima dokumenata.

na vrh

Može li se OfficePoint povezati sa postojećim sustavima?

Da.
OfficePoint se može povezati sa postojećim sustavima. Javite nam se za preciznije tehničke detalje.

na vrh

Podržava li OfficePoint dokumente raznih formata?

Da.
Bitno je samo da se radi o nekim od podržanih elektronskih formata (npr. word dokument ili pdf).

na vrh

Koja je prednost korištenja Microsoft platforme u odnosu na konkurenciju?

Microsoft SharePoint platformu (sve inačice) koristi oko 80% Fortune 500 kompanija. Radi se o najčešće korištenoj platformi za suradnju koja se razvija već preko 14 godina, a neke od ključnih prednosti su pouzdanost (nema prekida rada), brzina (najizraženije pri pretraživanju dokumenata), napredne mogućnosti upravljanja sadržajem (posebno dolaze do izražaja u OfficePointu), skalabilna infrastruktura (prilagodljiva svim veličinama organizacije), prilagodljivost (svaki odjel može dobiti jedinstvene funkcionalnosti) i jednostavnost (OfficePoint je, uz SharePoint jednostavnost, dodatno prilagođen osoblju manje stručnom u radu na računalu).

na vrh

Kako Vas mogu kontaktirati?

Javite nam se telefonski na +385 (1) 5390 400 ili na kontakt formu.

na vrh